Privacyverklaring Sterk in Sales

Sterk in Sales vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige
manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je
verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met
betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen
met miranda@sterkinsales.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?
Sterk in Sales is een eenmanszaak, gevestigd te Oldenzaal aan de Vlaanderenlaan 12. Ik sta
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
77133404. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe,
welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe
lang ik deze gegevens zal bewaren.
Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die
nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de
overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan jouw social media accounts
en jouw website. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken
gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot een jaar na
het einde van onze overeenkomst.
Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail,
telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze
overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en
eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw
contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer,
e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling
niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze
gegevens 7 jaar te bewaren.
Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail,
telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke
oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale
uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na
afhandeling verwijderen.
Sterk in Sales heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken
voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor
direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je
uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting
diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee
samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te
verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een
Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook
gebonden.
Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het
bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de
harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden
opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.
Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep-statistieken door middel van een first party
cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief
zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met
behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.
Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw volledige naam
en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar
voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de
contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.
Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw
volledige naam, bedrijfsnaam, foto en inhoud van jouw recensie. Met het plaatsen van
jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan
ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze
niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker
verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik
jouw gegevens heb verkregen van een van mijn opdrachtgevers waar ik een
bedrijfstraining verzorg.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven
met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Sterk in Sales om jouw gegevens in te
zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten
verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen
brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die
door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete
toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen
hebben voor de diensten die ik je kan leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar
miranda@sterkinsales.nl Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet
aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Sterk in Sales zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de
bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor
uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen
betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen
verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw
gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het
beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je
gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar miranda@sterkinsales.nl. Als je een klacht
hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten.
Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.